Câu hỏi:

08/05/2020 2,037

Làm việc với văn bản trong ô ta có thể:

 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Làm việc với văn bản trong ô cũng giống như văn bản trên một trang riêng biệt ta có thể thêm nội dung, chỉnh sửa và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 27,239

Câu 2:

Muốn xóa cột ta nháy chuột vào ô cần xóa rồi chọn lệnh nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 22,811

Câu 3:

Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,944

Câu 4:

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

Xem đáp án » 08/05/2020 16,517

Câu 5:

Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo:

Xem đáp án » 08/05/2020 16,464

Câu 6:

Để thêm một hàng nằm bên trên của hàng chứa ô có con trỏ soạn thảo ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 13,615

Câu 7:

Muốn xóa bảng, ta đặt con trỏ vào ô trong bảng rồi chọn lệnh:

Xem đáp án » 08/05/2020 10,530

Bình luận


Bình luận