Câu hỏi:

09/05/2020 19,146

Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dòng điện có tác dụng nhiệt vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện

⇒ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

Xem đáp án » 09/05/2020 26,907

Câu 2:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xem đáp án » 09/05/2020 23,866

Câu 3:

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/05/2020 21,005

Câu 4:

Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 09/05/2020 11,249

Câu 5:

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,800

Câu 6:

Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,668

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK