Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 22 : Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện có đáp án

  • 3256 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên ⇒ Đáp án C


Câu 2:

Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

Xem đáp án

Dòng điện có tác dụng nhiệt vì dòng điện có khả năng làm nóng vật dẫn điện

⇒ Đáp án C


Câu 3:

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

Xem đáp án

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua đèn báo của tivi khi chúng hoạt động bình thường ⇒ Đáp án D


Câu 4:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xem đáp án

Đèn điot phát quang phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

Xem đáp án

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong nồi cơm điện là có lợi ⇒ Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Hằng

1 năm trước

Bách Dough

t

1 năm trước

trương vũ tùng chi

rất hay và tốt
P

1 năm trước

Phú Hưng Nguyễn

hay vcl ko điêu

Bình luận


Bình luận