Câu hỏi:

15/03/2022 581

Căn cứ vào tác dụng hóa học của dòng điện, người ta chế tạo

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích:  Căn cứ vào tác dụng hóa học của dòng điện, người ta chế tạo ra bể mạ điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

Xem đáp án » 09/05/2020 26,626

Câu 2:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xem đáp án » 09/05/2020 23,680

Câu 3:

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/05/2020 20,784

Câu 4:

Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

Xem đáp án » 09/05/2020 19,006

Câu 5:

Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 09/05/2020 11,062

Câu 6:

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,721

Câu 7:

Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,604

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK