Câu hỏi:

09/05/2020 3,672

Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chỉ có bóng đèn sợi đốt phát sáng do dòng điện chạy qua làm chúng nóng tới nhiệt độ cao ⇒ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

Xem đáp án » 09/05/2020 26,921

Câu 2:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xem đáp án » 09/05/2020 23,870

Câu 3:

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/05/2020 21,009

Câu 4:

Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

Xem đáp án » 09/05/2020 19,150

Câu 5:

Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 09/05/2020 11,252

Câu 6:

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,806

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK