Câu hỏi:

15/03/2022 203

Dụng cụ nào sau đây hoạt động không dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích:  Căn cứ vào tác dụng từ của dòng điện, người ta chế tạo ra nam châm điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây là có lợi?

Xem đáp án » 09/05/2020 26,621

Câu 2:

Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

Xem đáp án » 09/05/2020 23,673

Câu 3:

Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 09/05/2020 20,775

Câu 4:

Vì sao dòng điện có tác dụng nhiệt?

Xem đáp án » 09/05/2020 19,000

Câu 5:

Cầu chì hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện?

Xem đáp án » 09/05/2020 11,055

Câu 6:

Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua dụng cụ nào dưới đây, khi chúng hoạt động bình thường?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,720

Câu 7:

Chọn phát biểu sai trong các câu sau:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,602

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK