Câu hỏi:

10/05/2020 23,208

 Đặc điểm nào dưới đây là của san hô?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

- San hô sống bám; cơ thể hình trụ; sinh sản bằng hình thức mọc chồi; khi sinh sản mọc chồi, cơ thể con không tách rời ra mà dính vào cơ thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô.

- San hô là động vật ăn thịt, có các tế bào gai.

Đặc điểm nào dưới đây là của san hô? (ảnh 1)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là điểm khác nhau giữa hải quỳ và san hô?

Xem đáp án » 10/05/2020 78,385

Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở sứa?

Xem đáp án » 24/07/2020 52,044

Câu 3:

Đặc điểm nào dưới đây không có ở hải quỳ?

Xem đáp án » 10/05/2020 46,935

Câu 4:

Sinh sản kiểu này chồi ở san hô khác thuỷ tức ở điểm nào?

Xem đáp án » 10/05/2020 37,945

Câu 5:

Tầng keo dày của sứa có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 10/05/2020 34,782

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô ?

Xem đáp án » 24/07/2020 29,215

Câu 7:

Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm:

Xem đáp án » 24/07/2020 25,249

Bình luận


Bình luận