Câu hỏi:

16/09/2019 1,350

 Gió mùa mùa đông ở Nam Á có hướng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 61,688

Câu 2:

Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

Xem đáp án » 16/09/2019 27,636

Câu 3:

Gió mùa mùa đông ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 19,993

Câu 4:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 19,058

Câu 5:

Gió mùa mùa hạ ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất

Xem đáp án » 16/09/2019 13,952

Câu 6:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á thổi từ

Xem đáp án » 16/09/2019 12,815

Câu 7:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 7,942

Bình luận


Bình luận