Trắc nghiệm Địa lí 8 Bài 4 (có đáp án): Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á

  • 2540 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Gió mùa mùa đông ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út.


Câu 2:

Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Nam Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô-xtrây-li-a.


Câu 3:

 Gió mùa mùa đông ở Nam Á có hướng

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo.


Câu 4:

Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á gió thổ từ nội địa ra, không khí khô, lạnh và mưa không đáng kể.


Câu 5:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Đông Nam thổi từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận