Câu hỏi:

16/09/2019 4,466

Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á thổi từ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B.

Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Nam Á có hướng Tây Bắc thổi từ áp cao Xi-bia đến áp thấp Xích đạo – Ô-xtrây-li-a.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gió mùa mùa đông ở Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 61,707

Câu 2:

Gió mùa mùa đông ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất:

Xem đáp án » 16/09/2019 27,643

Câu 3:

Gió mùa mùa đông ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 20,001

Câu 4:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 19,068

Câu 5:

Gió mùa mùa hạ ở Bắc Á, Nam Á và Đông Nam Á có tính chất

Xem đáp án » 16/09/2019 13,957

Câu 6:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á thổi từ

Xem đáp án » 16/09/2019 12,818

Câu 7:

Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 16/09/2019 7,949

Bình luận


Bình luận