Câu hỏi:

16/09/2019 884

Chỉ dùng các chất nào dưới đây để có thể phân biệt 2 ancol đồng phân có cùng công thức phân tử C3H7OH?

Trả lời:

Đáp án C

Để phân biệt 2 dung dịch propan-1-ol và propan-2-ol ta thực hiện:

- Oxi hóa 2 ancol

-Cho các sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3 do andehit có phản ứng tráng bạc còn xeton thì không tráng bạc nên ta phân biệt được 2 dung dịch.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có các phát biểu sau đây :

1. C2H5OH và C6H5OH đều phản ứng dễ dàng với HBr.

2. C2H5OH có tính axit yếu hơn C6H5OH.

3. C2H5ONa và C6H5ONa phản ứng hoàn toàn với nước cho ra trở lại C2H5OH và C6H5OH.

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 17/09/2019 2,921

Câu 2:

Cho 20,3 g hỗn hợp gồm glixerol và 1 ancol no đơn chức, tác dụng hoàn toàn với Na thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cùng lượng hỗn hợp đó tác dụng với Cu(OH)2 thì sẽ hoà tan được 0,05 mol Cu(OH)2 .Vậy công thức của ancol no đơn chức là:

Xem đáp án » 17/09/2019 2,043

Câu 3:

Đun 57,5g etanol với H2SO4 đặc ở 170oC. Dẫn các sản phẩm khí và hơi lần lượt qua các bình chứa riêng rẽ: dung dịch NaOH, CuSO4 khan, dung dịch brom dư trong CCl4. Sau khi thí nghiệm khối lượng bình cuối cùng tăng 21 gam. Hiệu suất chung quá trình đehiđrat hoá etanol là:

Xem đáp án » 17/09/2019 1,931

Câu 4:

Cho một ancol đơn chức X phản ứng với HBr có xúc tác thu được chất hữu cơ Y chứa C, H, Br trong đó % khối lượng Br trong Y là 69,56%. Biết MY < 260 đvC. Công thức phân tử của ancol X là:

Xem đáp án » 17/09/2019 1,288

Câu 5:

Cho sơ đồ dạng:  X → Y → Z. Cho các chất sau đây: etilen, etyl clorua, ancol etylic. Số sơ đồ nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất  trên là

Xem đáp án » 17/09/2019 1,192

Câu 6:

Phản ứng nào dưới đây là đúng

Xem đáp án » 16/09/2019 1,176

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85