Câu hỏi:

17/05/2020 336

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau:BaCl2, BaNO32, BaHCO32. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đun sôi 3 dung dịch thấy dd có khí thoát ra và tạo kết tủa là CaHCO32

Hai dd còn lại dùng thuốc thử AgNO3để nhận biết:

+ AgNO3 tạo kết tủa trắng với BaCl2,

+  AgNO3 không tác dụng với Ba(NO3)2

PTHH:

BaHCO32  to BaCO3  + CO2  + H2O BaCl2 + 2AgNO3  BaNO32 + 2AgCl 

⇒ Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt hai dung dịch CaOH2 và NaOH người ta dùng

Xem đáp án » 17/05/2020 3,261

Câu 2:

Để phân biệt các dung dịch đựng các lọ riêng biệt, không dán nhãn:MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng:

Xem đáp án » 17/05/2020 2,746

Câu 3:

Có hai dung dịch mất nhãn gồm: NH42S, NH42SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?

Xem đáp án » 17/05/2020 559

Câu 4:

Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm:AlCl3,FeCl3,FeCl2,MgCl2

Xem đáp án » 17/05/2020 514

Câu 5:

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

Xem đáp án » 17/05/2020 340

Câu 6:

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 bằng một lần thử?

Xem đáp án » 17/05/2020 307

Bình luận


Bình luận