Câu hỏi:

17/05/2020 2,721

Để phân biệt các dung dịch đựng các lọ riêng biệt, không dán nhãn:MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cho dung dịch NaOH từ từ đến dư vào từng mẫu thử:

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt hai dung dịch CaOH2 và NaOH người ta dùng

Xem đáp án » 17/05/2020 3,246

Câu 2:

Có hai dung dịch mất nhãn gồm: NH42S, NH42SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?

Xem đáp án » 17/05/2020 552

Câu 3:

Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm:AlCl3,FeCl3,FeCl2,MgCl2

Xem đáp án » 17/05/2020 509

Câu 4:

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

Xem đáp án » 17/05/2020 339

Câu 5:

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau:BaCl2, BaNO32, BaHCO32. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 17/05/2020 333

Câu 6:

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 bằng một lần thử?

Xem đáp án » 17/05/2020 306

Bình luận


Bình luận