Bài tập cách nhận biết các chất vô cơ chọn lọc, có đáp án

  • 1805 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có các dung dịch ZnSO4AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Để phân biệt 2 dd không màu ZnSO4AlCl3 ta dùng dd NH3. Dung dịch NH3 đều tạo kết tủa với 2 dd trên khi nhỏ từ từ dd NH3 vào, nhưng khi dd NH3dư kết tủa ZnOH2 bị hòa tan do tạo phức với NH3.

PTHH:

ZnSO4+2NH3+2H2OZnOH2+NH42SO4

ZnOH2+4NH3ZnNH34OH2

AlCl3+3NH3+3H2OAlOH3+3NH4Cl

⇒ Chọn B.


Câu 3:

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau:BaCl2, BaNO32, BaHCO32. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án

Đun sôi 3 dung dịch thấy dd có khí thoát ra và tạo kết tủa là CaHCO32

Hai dd còn lại dùng thuốc thử AgNO3để nhận biết:

+ AgNO3 tạo kết tủa trắng với BaCl2,

+  AgNO3 không tác dụng với Ba(NO3)2

PTHH:

BaHCO32  to BaCO3  + CO2  + H2O BaCl2 + 2AgNO3  BaNO32 + 2AgCl 

⇒ Chọn C.


Câu 4:

Có hai dung dịch mất nhãn gồm: NH42S, NH42SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?

Xem đáp án

Dùng BaOH2 để nhận biết 2 dung dịch NH42S, NH42SO4

BaOH2 tác dụng với NH42S tạo khí mùi khai.

BaOH2 tác dụng với  NH42SO4 tạo khí mùi khai và kết tủa trắng.

PTHH:

BaOH2+NH42SBaS+2NH3+2H2O

BaOH2+NH42SO4BaSO4+2NH3+2H2O

⇒ Chọn C.


Câu 5:

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

Xem đáp án

BaCO3 tác dụng với H2SO4 tạo kết tủa trắng và có khí thoát ra;

BaCO3 tác dụng với HCl  có khí thoát ra và BaCO3 bị hòa tan;

BaCO3 không tác dụng với KOH.

PTHH:

BaCO3+H2SO4BaSO4+CO2+H2O

BaCO3+2HClBaCl2+CO2+H2O

⇒ Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận