Câu hỏi:

17/05/2020 183

Có các dung dịch ZnSO4AlCl3 đều không màu. Để phân biệt 2 dung dịch này có thể dùng dung dịch của chất nào sau đây ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để phân biệt 2 dd không màu ZnSO4AlCl3 ta dùng dd NH3. Dung dịch NH3 đều tạo kết tủa với 2 dd trên khi nhỏ từ từ dd NH3 vào, nhưng khi dd NH3dư kết tủa ZnOH2 bị hòa tan do tạo phức với NH3.

PTHH:

ZnSO4+2NH3+2H2OZnOH2+NH42SO4

ZnOH2+4NH3ZnNH34OH2

AlCl3+3NH3+3H2OAlOH3+3NH4Cl

⇒ Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt hai dung dịch CaOH2 và NaOH người ta dùng

Xem đáp án » 17/05/2020 3,265

Câu 2:

Để phân biệt các dung dịch đựng các lọ riêng biệt, không dán nhãn:MgCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hóa học, có thể dùng:

Xem đáp án » 17/05/2020 2,754

Câu 3:

Có hai dung dịch mất nhãn gồm: NH42S, NH42SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai dung dịch trên ?

Xem đáp án » 17/05/2020 563

Câu 4:

Dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch riêng biệt đã mất nhãn gồm:AlCl3,FeCl3,FeCl2,MgCl2

Xem đáp án » 17/05/2020 514

Câu 5:

Có thể nhận biết được 3 dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là:

Xem đáp án » 17/05/2020 340

Câu 6:

Có 3 lọ, mỗi lọ đựng các dung dịch sau:BaCl2, BaNO32, BaHCO32. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được các dung dịch trên ?

Xem đáp án » 17/05/2020 336

Câu 7:

Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể nhận biết được 3 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: H2SO4, BaCl2, Na2SO4 bằng một lần thử?

Xem đáp án » 17/05/2020 307

Bình luận


Bình luận