Câu hỏi:

17/05/2020 19,156

Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B

Lời giải: Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong mối quan hệ  nhân thân và tài sản.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vợ chồng có quyền tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo là nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án » 17/05/2020 38,719

Câu 2:

Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua

Xem đáp án » 17/05/2020 37,678

Câu 3:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình dựa trên cơ sở nguyên tắc nào sau đây?

Xem đáp án » 17/05/2020 35,045

Câu 4:

Trong thời kì hôn nhân, ông A và bà B có mua một căn nhà. Khi li hôn, ông A tự ý bán căn nhà đó mà không hỏi ý kiến của vợ. Việc làm đó của ông B đã vi phạm quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng?

Xem đáp án » 17/05/2020 28,864

Câu 5:

Do phải chuyển công tác nên anh H đã bắt vợ mình phải chuyển địa điểm cư trú đến ở gần nơi công tác mới của mình. Anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về

Xem đáp án » 17/05/2020 23,988

Câu 6:

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là nội dung quyền bình đẳng

Xem đáp án » 17/05/2020 19,877

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK