Câu hỏi:

18/09/2019 444

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

Trả lời:

Đáp án B

benzyl axetat lại là mùi hoa nhài.

theo tên ta cũng có thế viết được CTCT của nó là CH3COOCH2C6H5

Vậy ta chọn đáp án D.

► Thêm: một số mùi este thông dụng khác

isoamyl axetat: đây là mùi chuối chín: CTPT: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

etyl butirat và etyl propionat: là mùi dứa.

geranyl axetat: mùi hoa hồng.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/09/2019 21,043

Câu 2:

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ?

Xem đáp án » 18/09/2019 4,885

Câu 3:

Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

Xem đáp án » 18/09/2019 4,235

Câu 4:

Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 18/09/2019 3,008

Câu 5:

Lần lượt cho các chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/09/2019 2,100

Câu 6:

Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2, biết rằng:

X + NaOH muối Y CaO , to+ NaOH . CTCT của X là :

Xem đáp án » 18/09/2019 2,041

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »