Câu hỏi:

18/09/2019 1,315

Hợp chất X có CTPT C4H6O2. Khi thủy phân X thu được 1 axit Y và 1 anđehit Z. Oxi hóa Z thu được Y. Trùng hợp X cho ra 1 polime. CTCT của X là

Trả lời:

Đáp án C

HCOOC3H5 + H2to HCOOH + C3H5OH

Oxi hóa C3H5OH không thu được HCOOH → không thỏa mãn.

• C2H3COOCH3 + H2O toC2H3COOH + CH3OH

Oxi hóa CH3OH không thu được C2H3COOH → không thỏa mãn.

• CH3COOC2H3 + H2O toCH3COOH + CH3CHO

CH3CHO + 0,5O2 toCH3COOH

nCH3COOCH=CH2 to,xt-(-CH(OCOCH3)-CH2-)n-

→ thỏa mãn.

• C3H5COOH không bị thủy phân → không thỏa mãn.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng với 250ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/09/2019 20,692

Câu 2:

Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra 2 muối hữu cơ ?

Xem đáp án » 18/09/2019 4,789

Câu 3:

Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là

Xem đáp án » 18/09/2019 4,189

Câu 4:

Cho các chất: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

Xem đáp án » 18/09/2019 2,915

Câu 5:

Lần lượt cho các chất: phenol, axit acrylic, axit fomic, metyl axetat phản ứng với Na, dung dịch NaOH đun nóng. Số trường hợp có phản ứng xảy ra là

Xem đáp án » 18/09/2019 2,006

Câu 6:

Chất hữu cơ X mạch hở có CTPT C4H6O2, biết rằng:

X + NaOH muối Y CaO , to+ NaOH . CTCT của X là :

Xem đáp án » 18/09/2019 1,964

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »