Câu hỏi:

18/05/2020 13,477

Trong trường hợp nào sau đây ai cũng có quyền bắt người?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A

Lời giải: Trong trường hợp người đang bị truy nã thì ai cũng có quyền bắt.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bắt người trong trường hợp nào sau đây không thuộc trường hợp khẩn cấp?

Xem đáp án » 18/05/2020 17,306

Câu 2:

Hành vi nào sau đây xâm hại đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

Xem đáp án » 18/05/2020 16,472

Câu 3:

Để bắt người đúng pháp luật, ngoài thẩm quyền cần tuân thủ quy định nào khác của pháp luật?

Xem đáp án » 18/05/2020 15,651

Câu 4:

Không ai bị bắt nếu

Xem đáp án » 18/05/2020 12,949

Câu 5:

Biểu hiện của quyền bất khả xâm phạm về thân thể là

Xem đáp án » 18/05/2020 12,562

Câu 6:

Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp

Xem đáp án » 18/05/2020 12,500

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK