Câu hỏi:

19/05/2020 7,658

Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Lời giải: Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích và điều kiện của mình là nội dung quyền học tập của công dân.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Do không đủ điều kiện để theo học đại học sau khi tốt nghiệp THPT, nên H đã lựa chọn hệ vừa học vừa làm. Trong trường hợp này, H đã thực hiện quyền nào dưới đây?

Xem đáp án » 19/05/2020 36,912

Câu 2:

Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

Xem đáp án » 19/05/2020 24,336

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không đúng với quyền học tập của công dân?

Xem đáp án » 19/05/2020 17,036

Câu 4:

Công dân được vui chơi, giải trí, tham gia vào các công trình văn hóa là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 19/05/2020 15,963

Câu 5:

Thực hiện tốt quyền học tập sẽ đem lại

Xem đáp án » 19/05/2020 15,130

Câu 6:

Pháp luật quy định công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau, phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là thể hiện

Xem đáp án » 19/05/2020 11,894

Câu 7:

Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp. Đây là nội dung thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án » 19/05/2020 9,523

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK