Câu hỏi:

19/05/2020 1,044

Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Lời giải; Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là công dân có thể kinh doanh bất kì ngành, nghề nào mà pháp luật không cấm khi đủ điều kiện.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nghĩa vụ nào dưới đây cần được người sản xuất, kinh doanh nghiêm chỉnh thực hiện đối với nhà nước?

Xem đáp án » 19/05/2020 15,501

Câu 2:

Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về

Xem đáp án » 20/05/2020 15,126

Câu 3:

Xoá đói giảm nghèo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân là nội dung của pháp luật trong lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2020 8,880

Câu 4:

Cửa hàng buôn bán đồ điện của ông T đang kinh doanh thì bị cơ quan thuế yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh, vì lý do chưa nộp thuế theo quy định. Trong trường hợp này ông T đã không thực hiện tốt nghĩa vụ gì?

Xem đáp án » 20/05/2020 7,834

Câu 5:

Để thực hiện xoá đói giảm nghèo, nhà nước cần sử dụng biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/05/2020 6,956

Câu 6:

Mở rộng các cơ sở sản xuẩ có khả năng sử dụng nhiều lao động thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về

Xem đáp án » 20/05/2020 5,717

Câu 7:

Công dân được quyền tiến hành kinh doanh khi

Xem đáp án » 19/05/2020 5,698

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK