Câu hỏi:

08/01/2021 8,842

Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sinh ra 3,08 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 ở đktc. Giá trị của m là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Theo bài ra phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần 2 tác dụng với NaOH sinh ra khí  Y có Al dư.

Vậy rắn Y gồm Al2O3, Fe và Al dư.

Xét phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O 2NaAlO2+3H2 (1)

0,025                             ←                0,0375 mol

Xét phần 1:

2Al + 3H2SO4 Al2SO43 + 3H2 (2)
0,025               →                   0,0375 mol

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2 (3)

0,1                 ←           0,1375 - 0,0375 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

 

 

Phản ứng nhiệt nhôm:

2Al + Fe2O3  toAl2O3 + 2Fe

0,2       0,1       ←              0,2 mol

mhh ban đu=mFe2O3+mAlpư+mAldư

= 0,1.160 + 0,2.27 + 0,05.27 = 22,75g

⇒ Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chỉ dùng 1 chất để phân biệt 3 kim loại sau: Al, Ba, Mg?

Xem đáp án » 08/01/2021 13,188

Câu 2:

Chỉ dùng nước nhận biết được 3 chất rắn riêng biệt nào?

Xem đáp án » 12/07/2020 11,646

Câu 3:

Có 9,66 gam hỗn hợp bột nhôm và Fe3O4. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản ứng bằng dung dịch HCl được 2,688 lít H2 (đktc). Khối lượng nhôm trong hỗn hợp ban đầu là?

Xem đáp án » 08/11/2021 10,203

Câu 4:

Cho các phát biểu về phản ứng nhiệt nhôm, phát biểu đúng là

Xem đáp án » 12/07/2020 5,569

Câu 5:

Khi nung hoàn toàn hỗn hợp A gồm x gam Al và y gam Fe2O3 thu được hỗn hợp B. Chia B thành hai phần bằng nhau:

+ Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, không có khí thoát ra và còn lại 4,4 gam chất rắn không tan.

+ Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,12 lít khí(đktc).

Giá trị của y là

Xem đáp án » 08/01/2021 5,472

Câu 6:

Khi điện phân Al2O3 nóng chảy người ta thêm criolit (Na3AlF6) với mục đích:

1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3.

2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn.

3. Để thu được F2 ở anot thay vì là O2.

4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al.

Các lý do nêu đúng là:

Xem đáp án » 12/07/2020 3,476

Bình luận


Bình luận