Câu hỏi:

21/05/2020 560

Tổng số vốn mà Pháp đầu tư vào Đông Dương để thực hiện chương trình khai thác lần thứ hai (1924 - 1929) là bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhằm độc chiếm thị trường Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp đã làm gì?

Xem đáp án » 21/05/2020 8,754

Câu 2:

Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?

Xem đáp án » 21/05/2020 7,697

Câu 3:

Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng, đó là gì?

Xem đáp án » 21/05/2020 7,280

Câu 4:

Số vốn mà Pháp đầu tư vào nông nghiệp lên tới 400 triệu phơrăng gấp 10 lần trước chiến tranh được thực hiện vào năm nào?

Xem đáp án » 21/05/2020 2,265

Câu 5:

Diện tích trồng cao su của Pháp ở Việt Nam từ 1918 – 1930 tăng lên bao nhiêu?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,674

Câu 6:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp bắt đầu vào năm nào?

Xem đáp án » 21/05/2020 1,418

Câu 7:

Chính sách khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp về căn bản không thay đổi vì:

Xem đáp án » 21/05/2020 785

Bình luận


Bình luận