Câu hỏi:

19/09/2019 2,138

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là

Trả lời:

Đáp án: A

CnH2n + 2O2 là CTTQ của este no, đơn chức, mạch hở.

CnH2n - 2O2 là CTTQ của este không no, có một nối đôi, đơn chức, mạch hở.

CnH2n + 2O2 không thể là este vì có độ bất bão hòa 

k=2n+2-(2n+2)2=0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ứng với CTPT C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Xem đáp án » 19/09/2019 25,708

Câu 2:

Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số CTCT thoả mãn CTPT của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 24,368

Câu 3:

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở ?

Xem đáp án » 19/09/2019 19,207

Câu 4:

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este ?

Xem đáp án » 19/09/2019 10,415

Câu 5:

Este X điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 6,578

Câu 6:

Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có CTPT C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH

Xem đáp án » 19/09/2019 4,841

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »