Câu hỏi:

18/06/2019 8,492

Khi nói về kim loại kiềm , phát biểu nào sau đây là sai ?

Trả lời:

Đáp án C

Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần  là sai vì tính kim loại mạnh dần nên phản ứng với nước tăng dần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,038

Câu 2:

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

Xem đáp án » 18/06/2019 7,626

Câu 3:

Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,265

Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) cho dd NaOH vào dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S vào dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen vào dd KMnO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc , có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa  ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,237

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2019 4,454

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »