Câu hỏi:

18/06/2019 7,636

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd : CaCl2 , Ca(NO3)2, NaOH , Na2CO3 , KHSO4 , Na2SO4, Ca(OH)2 , H2SO4 , HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là:

Xem đáp án » 18/06/2019 17,255

Câu 2:

Khi nói về kim loại kiềm , phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 18/06/2019 8,509

Câu 3:

Kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là:

Xem đáp án » 18/06/2019 7,282

Câu 4:

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) cho dd NaOH vào dd Ca(HCO3)2

(2) Cho dd HCl tới dư vò dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S vào dd FeCl2

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dd AlCl3

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dd NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Sục khí etilen vào dd KMnO4.

Sau khi các phản ứng kết thúc , có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa  ?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,260

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2019 4,467

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »