Câu hỏi:

23/05/2020 11,535

Nhờ có luật sư tư vấn nên việc khiếu nại của gia đình ông B đã được giải quyết. Trường hợp này đã thể hiện pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Nhờ có luật sư tư vấn nên việc khiếu nại của gia đình ông B đã được giải quyết. Trường hợp này đã thể hiện pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật?

Xem đáp án » 23/05/2020 43,184

Câu 2:

Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Xem đáp án » 23/05/2020 24,029

Câu 3:

Nhờ chị S có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp về đất đai giữa gia đình chị với gia đình anh B đã được giải quyết ổn thỏa. Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 23,365

Câu 4:

Công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng, điều kiện của mình là biểu hiện pháp luật có vai trò nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 19,965

Câu 5:

Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Xem đáp án » 23/05/2020 18,785

Câu 6:

Đặc trưng nào sau đây của pháp luật thể hiện ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải chính xác, phổ thông và cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu?

Xem đáp án » 23/05/2020 10,422

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK