Câu hỏi:

23/05/2020 1,322

Bên cạnh bản chất giai cấp, pháp luật còn mang ban chất nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Bên cạnh bản chất giai cấp, pháp luật còn mang ban chất xã hội.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa đạo đức và pháp luật có điểm chung là đều

Xem đáp án » 23/05/2020 20,505

Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của 

Xem đáp án » 23/05/2020 16,449

Câu 3:

Nhận định nào sau đây nói lên mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức?

Xem đáp án » 23/05/2020 14,178

Câu 4:

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở pháp luật

Xem đáp án » 23/05/2020 12,150

Câu 5:

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đó là đại diện thể hiện điều gì sau đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 9,730

Câu 6:

Bà M cho ông D cạnh nhà vay 200 triệu đồng, ông D đã viết giấy vay tiền và ghi rõ thời gian trả. Đến thời hạn trả tiền, bà M đã nhiều lần đến đòi nhưng ông D không chịu trả tiền cho bà M. Trong trường hợp này, bà M cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Xem đáp án » 23/05/2020 7,965

Câu 7:

Chị H đã quyết định chia tay với anh M sau một thời gian yêu nhau, anh M không đồng ý nhưng chị H vẫn kiên quyết chia tay nên anh M đã dùng hình ảnh , clip quay cảnh quan hệ giữa 2 người khi còn đang yêu nhau để tống tiền chị H và đe dọa nếu chị H không đáp ứng yêu cầu sẽ phát tán các hình ảnh, clip lên mạng xã hội. Trong trường hợp này , chị H cần làm gì để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình?

Xem đáp án » 23/05/2020 7,687

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK