Câu hỏi:

23/05/2020 1,981

Phương án nào dưới đây không phải bản chất của thực hiện pháp luật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Làm những việc mà pháp luật cho phép làm không phải bản chất của thực hiện pháp luật.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

Xem đáp án » 23/05/2020 79,646

Câu 2:

Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

Xem đáp án » 23/05/2020 33,205

Câu 3:

Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chân thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 27,554

Câu 4:

Vi phạm dân sự là những hành vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 26,011

Câu 5:

Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/05/2020 23,712

Câu 6:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?

Xem đáp án » 23/05/2020 20,787

Câu 7:

Hành vi trái pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện?

Xem đáp án » 23/05/2020 17,494

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK