Câu hỏi:

19/09/2019 1,361

Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

Trả lời:

Đáp án: C

C2H5COOH là axit propionic.

HO-C2H4-CHO là hợp chất tạp chức của ancol và anđehit.

CH3COOCH3 là este của axit axetic.

HCOOC2H5 là este của axit fomic

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 15,106

Câu 2:

Este metyl acrilat có công thức là

Xem đáp án » 19/09/2019 10,009

Câu 3:

Công thức phân tử của metyl metacrylat là

Xem đáp án » 19/09/2019 5,568

Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 4,512

Câu 5:

Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại este

Xem đáp án » 19/09/2019 3,900

Câu 6:

Có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C5H10O2 ?

Xem đáp án » 19/09/2019 2,375

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »