Câu hỏi:

19/09/2019 567

Chất nào sau đây không phải là este ?

Trả lời:

Đáp án: B

Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì được este.

HCOOCH3, CH3COOC2H5 là các este đơn chức.

C3H5(COOCH3)3 là este đa chức.

C2H5OC2H5 là ete

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam nước. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 15,504

Câu 2:

Este metyl acrilat có công thức là

Xem đáp án » 19/09/2019 10,113

Câu 3:

Công thức phân tử của metyl metacrylat là

Xem đáp án » 19/09/2019 5,776

Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 19/09/2019 4,611

Câu 5:

Đốt cháy một este hữu cơ X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. X thuộc loại este

Xem đáp án » 19/09/2019 4,084

Câu 6:

Có bao nhiêu este đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C5H10O2 ?

Xem đáp án » 19/09/2019 2,494

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »