Câu hỏi:

24/05/2020 4,040

Vốn là người gia trưởng nên sau khi kết hôn, anh H bắt vợ nghỉ làm để ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng. Trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Vốn là người gia trưởng nên sau khi kết hôn, anh H bắt vợ nghỉ làm để ở nhà lo việc gia đình và chăm sóc bố mẹ chồng. Trường hợp này, người chồng đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án » 24/05/2020 11,506

Câu 2:

Chị A là công nhân đang làm việc tại một Công ty may xuất khẩu từ ngày 1/3/2012 theo chế độ hợp đồng lao động thời hạn 3 năm. Tháng 8/2014, chị A nghỉ sinh con 6 tháng theo quy định. Đầu tháng 2/2015, chị A trở lại làm việc sau thời gian nghỉ sinh, ngày 15/2/2015 chị được Giám đốc Công ty thông báo Công ty sẽ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 1/3/2015 và giải quyết các quyền lợi đối với chị theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Luật lao động, Giám đốc công ty đã vi phạm về nội dung nào?

Xem đáp án » 24/05/2020 11,024

Câu 3:

Bình đẳng trong kinh doanh là mọi cá nhân, tổ chức khi lựa chọn ngành, nghề, địa điểm kinh doanh, lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh đều

Xem đáp án » 24/05/2020 10,974

Câu 4:

Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng anh A vẫn tự ý buôn bán thuốc lá ngoại, rượu ngoại và để tránh bị phát hiện anh đã thuê trẻ vị thành niên đi đưa hàng. Anh A đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/05/2020 10,903

Câu 5:

Vợ chồng cùng bàn bạc và lựa chọn nơi cư trú là thực hiện quyền bình đẳng trong quan hệ

Xem đáp án » 24/05/2020 8,383

Câu 6:

Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình không bao gồm quan hệ nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/05/2020 7,250

Câu 7:

Ngành, nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?

Xem đáp án » 24/05/2020 5,891

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK