Câu hỏi:

24/05/2020 1,757

Câu 3. Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Lời giải: Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền là nhận định sai khi nói về quyền học tập của công dân.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là công dân có thể

Xem đáp án » 25/05/2020 42,142

Câu 2:

Phương án nào sau đây sai khi nói về quyền được phát triển của công dân?

Xem đáp án » 24/05/2020 12,123

Câu 3:

Quyền học tập, quyền sáng tạo và quyền phát triển của công dân được quy định trong văn bản nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/05/2020 8,908

Câu 4:

Học các môn khối C để có điều kiện trở thành chiến sĩ công an là

Xem đáp án » 24/05/2020 8,857

Câu 5:

Công dân được khuyến khích để phát triển tài năng là thể hiện

Xem đáp án » 25/05/2020 7,183

Câu 6:

Việc góp phần nâng cao dân trí của mỗi công dân nhằm

Xem đáp án » 24/05/2020 6,798

Câu 7:

Do B không đủ điểm để vào trường THPT công lập, em đã nộp đơn xin vào học ở trung tâm GDTX của huyện và đã được chấp nhận. Điều này thể hiện công dân có quyền

Xem đáp án » 25/05/2020 4,822

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK