Câu hỏi:

25/05/2020 7,611

Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Lời giải: Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay và để đảm bảo sự lâu dài, hiệu quả mỗi quốc gia nên chọn phát triển theo hướng

Xem đáp án » 25/05/2020 9,432

Câu 2:

Biện pháp nào dưới đây được nhà nước sử dụng để xóa đói giảm nghèo?

Xem đáp án » 25/05/2020 7,867

Câu 3:

Công dân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch hóa gia đình; xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững là nội dung được quy định trong

Xem đáp án » 25/05/2020 4,151

Câu 4:

Để thực hiện chiến lược phát triển bền vững đất nước công cụ, phương tiện được xem là có vai trò nổi bật nhất là

Xem đáp án » 25/05/2020 1,633

Câu 5:

Anh K có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh K cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng?

Xem đáp án » 25/05/2020 813

Câu 6:

Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án » 25/05/2020 697

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK