Câu hỏi:

20/09/2019 61,678

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Những tướng lĩnh quân sự và quý tộc người Giéc-man được phân chia ruộng đất nhiều hơn và được phong tước vị. Họ trở nên quyền thế và rất giàu có → Đó là các lãnh chúa phong kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 121,004

Câu 2:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 70,447

Câu 3:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,465

Câu 4:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,260

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,378

Câu 6:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 45,652

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK