Câu hỏi:

20/09/2019 121,599

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nông nô là những người sản xuất chính trong các lãnh địa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 71,157

Câu 2:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,975

Câu 3:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 62,081

Câu 4:

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 61,593

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,875

Câu 6:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 46,466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK