Câu hỏi:

20/09/2019 61,593

Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Nông dân tự do trong các công xã bị cướp đoạt ruộng đất phải làm thuê trong các lãnh địa phong kiến. Nông dân và nô lệ bị biến thành nông nô, phụ thuộc vào các lãnh chúa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 121,598

Câu 2:

Cuối thế kỉ V, xã hội Tây Âu có biến động to lớn gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 71,157

Câu 3:

Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 67,975

Câu 4:

Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 62,081

Câu 5:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về lãnh địa phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 52,874

Câu 6:

Nguyên nhân hình thành các thành thị trung đại ở châu Âu?     

Xem đáp án » 20/09/2019 46,466

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK