Câu hỏi:

20/09/2019 40,511

Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Chế độ phong kiến Trung Quốc được xây dựng theo mô hình quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Những giáo lý của Nho giáo là công cụ sắc bén bảo vệ chế độ phong kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 53,822

Câu 2:

Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 51,460

Câu 3:

Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?     

Xem đáp án » 20/09/2019 39,143

Câu 4:

Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

Xem đáp án » 20/09/2019 38,925

Câu 5:

Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 36,216

Câu 6:

Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,637

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK