Câu hỏi:

20/09/2019 51,482

Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:

- Quan lại và những nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất và có quyền lực trở thành địa chủ.

- Nông dân bị mất ruộng đất phải nhận ruộng đất của địa chủ cày cấy gọi là nông dân lĩnh canh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 53,834

Câu 2:

Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 40,517

Câu 3:

Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?     

Xem đáp án » 20/09/2019 39,151

Câu 4:

Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

Xem đáp án » 20/09/2019 38,929

Câu 5:

Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 36,222

Câu 6:

Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,638

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK