Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 4 (có đáp án): Trung Quốc thời phong kiến

  • 6432 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người Trung Quốc xây dựng nhà nước đầu tiên của mình từ khi nào ?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK – 10)


Câu 2:

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ thời gian nào?  

Xem đáp án

Đáp án C

Ở Trung Quốc, chế độ phong kiến được xác lập dưới thời kì thống trị của nhà Tần (năm 221 TCN – 206 TCN).


Câu 3:

Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Ruộng đất của xã hội phong kiến chủ yếu nằm trong tay địa chủ, họ lại giao cho những người nông dân lĩnh canh cày cấy. Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là địa tô.


Câu 4:

Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?     

Xem đáp án

Đáp án B

Nhà Hán tồn tại hơn 400 năm từ năm 206 TCN – 220.

Niên biểu lịch sử Trung Quốc thời cổ -trung đại

Khoảng trước thế kỉ XXI TCN: Xã hội nguyên thủy

Khoảng thế kỉ XXI – XVIII TCN: Nhà Hạ

Khoảng thế kỉ XVII – XI TCN: Nhà Thương.

Khoảng thế kỉ XI – 771 TCN: Thời Tây Chu.

770 – 475 TCN: Thời Xuân Thu.

475 – 221 TCN: Thời Chiến Quốc.

221 – 206 TCN: Nhà Tần.

206 TCN – 220: Nhà Hán.

220 – 280: Thời Tam Quốc.

265 – 316: Thời Tây Tấn

317 – 420: Thời Đông Tấn.

420 – 589: Thời Nam – Bắc triều.

589 – 618: Nhà Tùy.

618 – 907: Nhà Đường.

907 – 960: Thời Ngũ đại.

960 – 1279: Nhà Tống.

1271 – 1368: Nhà Nguyên.

1368 – 1644: Nhà Minh.

1644 - 1911: Nhà Thanh.

Câu 5:

Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: thời Đường bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện, sản xuất nông nghiệp ổn định. Xã hội thời Đường đạt đến sự phồn thịnh, lãnh thổ được mở rộng.

Văn hóa Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, đỉnh cao là thơ Đường.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

1 năm trước

Chien Hua

Bình luận


Bình luận

Bé Moon
13:52 - 18/11/2021

c

Phan
16:23 - 03/12/2021

dễ như ăn cháo