Câu hỏi:

20/09/2019 6,041

Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ thời gian nào?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Ở Trung Quốc, chế độ phong kiến được xác lập dưới thời kì thống trị của nhà Tần (năm 221 TCN – 206 TCN).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 54,211

Câu 2:

Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 51,735

Câu 3:

Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 40,764

Câu 4:

Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?     

Xem đáp án » 20/09/2019 39,542

Câu 5:

Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

Xem đáp án » 20/09/2019 39,213

Câu 6:

Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 36,359

Câu 7:

Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,727

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK