Câu hỏi:

20/09/2019 10,182

Nguyên nhân chủ yếu làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa nông dân dưới triều Nguyên là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời Nguyên là do các vua chúa người Mông Cổ thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử giữa các dân tộc: người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền; người Hán có địa vị thấp kém, bị cấm đoán đủ thứ → Mâu thuẫn giữa nhân dân với giai cấp thống trị gay gắt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 53,817

Câu 2:

Xã hội phong kiến Trung Quốc bao gồm những giai cấp nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 51,454

Câu 3:

Ở Trung Quốc tôn giáo nào trở thành hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến?     

Xem đáp án » 20/09/2019 40,506

Câu 4:

Vương triều nào tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc?     

Xem đáp án » 20/09/2019 39,141

Câu 5:

Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc? 

Xem đáp án » 20/09/2019 38,922

Câu 6:

Khi nhận ruộng đất, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ gọi là gì?

Xem đáp án » 20/09/2019 36,214

Câu 7:

Đến thời Tống, người Trung Quốc có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,637

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK