Câu hỏi:

26/05/2020 384

Polime nào sau đây được dùng làm chất dẻo ?

Trả lời:

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân hết một lượng tripeptit Ala-Gly-Ala (mạch hở), thu được hỗn hợp gồm 97,9 gam Ala ; 22,5 gam Gly ; 29,2 gam Ala-Gly và m gam Gly-Ala. Giá trị của m là

Xem đáp án » 26/05/2020 4,776

Câu 2:

Cho 5,05 gam hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm khác tác dụng hết với nước. Để trung hoà hoàn toàn dung dịch thu được cần dùng hết 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Biết rằng tỉ lệ về số mol của kim loại kiềm chưa biết và kali trong hỗn hợp lớn hơn 14 . Phần trăm khối lượng kali trong hỗn hợp là 

Xem đáp án » 26/05/2020 806

Câu 3:

Cho các phản ứng sau:

(a) X+ + Y2+ X + Y3+ (b) 3Y3++ Z  Z3+  + 3Y2+ (c) 3Y + 2Z3+  3Y2+ + 2Z

Trong đó X, Y, Z là các kim loại

Căn cứ vào các phản ứng trên có thể suy ra kết luận nào sau đây?

Xem đáp án » 26/05/2020 606

Câu 4:

Khi lên men 360 gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, khối lượng ancol etylic thu được là

Xem đáp án » 26/05/2020 452

Câu 5:

Cho dãy các chất  glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit là 

Xem đáp án » 26/05/2020 248

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »