16 Câu trắc nghiệm ôn tập học kì I có đáp án

  • 1723 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 2:

Cho các phản ứng sau:

(a) X+ + Y2+ X + Y3+ (b) 3Y3++ Z  Z3+  + 3Y2+ (c) 3Y + 2Z3+  3Y2+ + 2Z

Trong đó X, Y, Z là các kim loại

Căn cứ vào các phản ứng trên có thể suy ra kết luận nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

ừ các phản ứng ta suy ra thứ tự các cặp oxi hoá khử như sau:

Từ trái sang phải tính oxi hoá của ion kim loại tăng dần, tính khử của kim loại giảm dần


Câu 3:

Cho lá kẽm lần lượt vào từng dung dịch muối tan sau: CuSO4, AlCl3, PbNO32, MgNO32, FeCl2, FeCl3, NaNO3, AgNO3 . Sau một thời gian nhấc thanh kẽm ra cân lại. Số trường hợp khối lượng lá kẽm giảm đi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Kẽm tác dụng với các dung dịch CuSO4, FeCl2, FeCl3 và khối lượng bị giảm đi (do nguyên tử kẽm bị thay thế bằng nguyên tử kim loại có khối lượng nguyên tử bé hơn)


Câu 5:

Sắt tây là hợp kim của thiếc và sắt, trong đó thiếc bao phủ bên ngoài sắt. Khi bề mặt bị xước sâu, có thể quan sát được hiện tượng nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận