Câu hỏi:

20/09/2019 43,779

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – tr.18)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?     

Xem đáp án » 20/09/2019 41,014

Câu 2:

Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 40,362

Câu 3:

Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?     

Xem đáp án » 20/09/2019 38,779

Câu 4:

Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?     

Xem đáp án » 20/09/2019 35,642

Câu 5:

Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,296

Câu 6:

Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?     

Xem đáp án » 20/09/2019 30,382

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK