Câu hỏi:

20/09/2019 35,643

Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 - 1527).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 43,781

Câu 2:

Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?     

Xem đáp án » 20/09/2019 41,020

Câu 3:

Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 40,365

Câu 4:

Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay?     

Xem đáp án » 20/09/2019 38,779

Câu 5:

Chủ nhân đầu tiên của đất nước Lào là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 32,297

Câu 6:

Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?     

Xem đáp án » 20/09/2019 30,384

Bình luận


Bình luận

BàNh ThỊ Nụ
14:53 - 02/12/2019

Dựa vào yếu tố nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn trái, ăn củ khác?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK