Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 6 (có đáp án): Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

  • 5308 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK – tr.18)


Câu 2:

Vương triều nào đã thống nhất được In-đô-nê-xi-a?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Thế kỉ XIII, dòng vua Gia-va mạnh lên thống nhất Xu-ma-tơ-ra dưới vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 - 1527).


Câu 3:

Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Ở Việt Nam, quốc gia Đại Việt ra đời từ thế kỉ X và tồn tại đến giữa thế kỉ XX, trải qua nhiều triều đại. Đại Việt được coi là quốc gia phát triển nhất Đông Nam Á đặc biệt dưới thời Lý – Trần – Lê.


Câu 4:

Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: (SGK –tr.19)

- Thế kỉ XI, quốc gia Pa-gan mạnh lên và chinh phục các tiểu quốc khác, thống nhất Mi-an-ma.


Câu 5:

Từ thế kỉ XIII, người Thái di cư từ phía bắc xuống phía nam đã dẫn tới sự hình thành của hai quốc gia nào?    

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

- Thế kỉ XIII, người Thái di cư xuống phía Nam.

   + Một bộ phận định cư ở lưu vực sông Mê Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay.

   + Bộ phận khác định cư ở vùng trung lưu sông Mê Công, lập nên vương quốc Lan Xang.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Tuyết Na Dương thị

Bình luận


Bình luận