Câu hỏi:

11/07/2024 2,509

Đến năm 1890, nền kinh tế Hoa Kì đã vượt qua các nước nào để giữ vị trí đứng đầu thế giới cho đến ngày nay?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So với thế giới, GDP của Hoa Kì (năm 2004) chiếm

Xem đáp án » 11/07/2024 7,920

Câu 2:

GDP bình quân theo đầu người của Hoa Kì năm 2004 là:

Xem đáp án » 11/07/2024 2,868

Câu 3:

Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải của Hoa Kì

Xem đáp án » 11/07/2024 2,302

Câu 4:

Đặc điểm tình hình ngoại thương của Hoa Kì giai đoạn 1990 – 2004 là:

Xem đáp án » 11/07/2024 1,944

Câu 5:

Ngành vận tải nào ở Hoa Kì vận chuyển 1/3 tổng số hành khách trên thế giới?

Xem đáp án » 11/07/2024 1,497

Câu 6:

Đến năm 1890, nền kinh tế Hoa Kì đã vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí

Xem đáp án » 11/07/2024 1,485

Bình luận


Bình luận