Câu hỏi:

27/05/2020 5,174

Khi một electron bay vào vùng từ trường theo quỹ đạo vuông góc với các đường sức thì

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1=1,8.106m/s  thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là 2.10-6  N. Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc v2=4,5.107m/s  thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn bằng bao nhiêu:

Xem đáp án » 27/05/2020 84,275

Câu 2:

Một electron được tăng tốc bởi hiệu điện thế 1000 V rồi cho bay vào trong từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Tính lực Lorenxơ tác dụng lên nó biết m=9,1.10-31kg,c=-1,6.1010-19C, B=2T, vận tốc của hạt trước khi tăng tốc rất nhỏ.

Xem đáp án » 27/05/2020 47,923

Câu 3:

Một electron bay vào trong từ trường đều, cảm ứng từ B=1,26T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là 107 m/s và hợp thành với đường sức từ góc 53 độ. Lực Lo – ren − xơ tác dụng lên electron là

Xem đáp án » 27/05/2020 36,117

Câu 4:

Hỏi một hạt mang điện có thể chuyển động thẳng với vận tốc không đổi trong từ trường đều được không

Xem đáp án » 27/05/2020 28,193

Câu 5:

Một điện tích q=3,2.10-19 C đang chuyển động với vận tốc  thì gặp miền không gian từ trường đều B=0,036T  có hướng vuông góc với vận tốc. Tính độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích

Xem đáp án » 27/05/2020 27,695

Câu 6:

Một hạt mang điện  3,2.110-19Cbay vào trong từ trường đều có B=0,5T hợp với hướng của đường sức từ 30° . Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14  N. Vận tốc của hạt đó khi bắt đầu vào trong từ trường là

Xem đáp án » 27/05/2020 26,094

Câu 7:

Chọn một đáp án sai

Xem đáp án » 27/05/2020 21,387

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK