Câu hỏi:

21/09/2019 49,135

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án:A

Giải thích:

+ Từ thế kỉ V, người Giéc-man xâm chiếm các quốc gia cổ phương Tây lập nên nhiều vương quốc mới.

+ Hình thành 2 giai cấp lãnh chúa và nông nô.

→ Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?     

Xem đáp án » 21/09/2019 83,141

Câu 2:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến phương Đông là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 73,217

Câu 3:

Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông?     

Xem đáp án » 21/09/2019 69,925

Câu 4:

Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến châu Âu là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 65,493

Câu 5:

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Đông là gì?     

Xem đáp án » 21/09/2019 59,354

Câu 6:

Đặc điểm nhà nước phong kiến phương Đông là:     

Xem đáp án » 21/09/2019 55,962

Bình luận


Bình luận

Kim Tuyến
19:58 - 10/12/2019

Đặc trưng xã hội phong kiến Châu âu là?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK